ул. Рогошко шосе 16 Б
Пловдив,
България
24.7287008000001
42.1388208
UserLikes
Име: ДЕНИ ФАЙЕР
Адрес: Пловдив, ул. Рогошко шосе 16 Б
Телефони: text to image
Уеб сайт: http://denifire.com
E-mail: text to image
Отрасъл: Противопожарни изделия и оборудване
Дейност:

Производство, внос, продажба и дистрибуция, монтаж и сервизно обслужване на противопожарна техника

Ключови думи: пожарогасители, пожарогасител, pojarogasitel, pojarogasiteli, pogarogasitel

Продукти

ДЕНИ ФАЙЕР - Продукти - Аварийно-спасително оборудване
Аварийно-спасително оборудване
ДЕНИ ФАЙЕР - Продукти - Гасителни агенти
Гасителни агенти
• Пожарогасителни прахове - ABC
• Пожарогасителни прахове - BC
• Пенообразуватели
ДЕНИ ФАЙЕР - Продукти - Лични предпазни средства
Лични предпазни средства
• Самоспасител
• Маски и филтри
• Дихателни апарати
• Други
ДЕНИ ФАЙЕР - Продукти -  Пожарна арматура
Пожарна арматура
• Щорцови съединители с резба
• Щорцови съед. с холендер
• Щорцови съед. с дълъг холендер
• Щорцови капачки /тапи/
• Променител
• Пеносмесители
• Струйник Турбо
• Струйник с кран
• Струйник
• Плиткосмукатели, смукателни цедки
• Преносим лафетен струйник
• Стационарен лафетен струйник
• Пеноструйници
• Противопожарни хидранти, Водовземателни стойки
• Трипътен разклонител
• Спирателен кран - месинг, алуминий
• Спирателен кран - алуминий
ДЕНИ ФАЙЕР - Продукти - Пожарникарско оборудване
Пожарникарско оборудване
• Аварийно-спасителни автомобили
• Пожарникарско облекло
• Помпи и вентилатори
• Стълби и платформи
• Дихателна защита
• Оборудване за спешна помощ
• Височинна и дълбочинна работа
ДЕНИ ФАЙЕР - Продукти - Пожарни табла и касети
Пожарни табла и касети
• Касета за външен монтаж с ролка
• Kасета за външен монтаж с врата-стъкло
• Касета за вграждане с ролка
• Външна касета с рамка и стъкло с ролка
• Касета за външен монтаж с ролка - червена
• Kасета за външен монтаж с врата-стъкло - червена
• Касета за вграждане с ролка - червена
• Външна касета с рамка и стъкло с ролка
• Пожарна касета за пожарогасител
• Външно пожарно табло
• Външно пожарно табло с мрежа
• Пожарна касета с отделение за пожарогасител
ДЕНИ ФАЙЕР - Продукти - Пожарни шлангове
Пожарни шлангове
• Полу-твърди маркучи за вода
• Машинно вързани шлангове 8/15/16 bar
• Пожарни шлангове 8 bar
• Пожарни шлангове 15/16 bar
• Пожарни шлангове UL/FM
• Специални пожарни шлангове
• Аксесоари и метални скоби
• Щорцови съединения за пожарни шлангове
ДЕНИ ФАЙЕР - Продукти - Пожарогасители
Пожарогасители
• Преносими прахови пожарогасители
• Водни и Водопенни Пожарогасители
• Преносими CO2 пожарогасители
• Пожарогасители F class за кухненски мазнини
• Кофпомпи
• Возими Прахови пожарогасители
• Возими CO2 пожарогасители
• Автоматични прахови пожарогасители
• Гасителни системи за кухни
• Пожарогасители за горски пожари
• Автомобилни комплекти
• Пожарогасител – цвете за кухненски пожари
• Гасителни станции
• Стойки и кутии за пожарогасители
• Резервни части за пожарогасители
ДЕНИ ФАЙЕР - Продукти - Пожарогасителни инсталации
Пожарогасителни инсталации
• Контролно сигнални кранове - КСК
• Спринклерни глави
• Гъвкави връзки за спринклери
• Фитинги и връзки за инсталации
• Гасителни системи с NAF S 125
• Гасителни системи с IG541
• Гасителни системи с CO2
• Перманентни системи за кухни
• Гасителни системи с Аргон IG 01
• Гасителни системи с Аргон IG 100
• Гасителни системи с Аргон IG 55
ДЕНИ ФАЙЕР - Продукти - Пожаро-приложен спорт
Пожаро-приложен спорт
ДЕНИ ФАЙЕР - Продукти - Противопожарни врати
Противопожарни врати
• Еднокрили врати
• Двукрили врати
• Интериорни врати
• Универсални метални врати
• Аксесоари
ДЕНИ ФАЙЕР - Продукти - Противопожарни одеала
Противопожарни одеала
• Противопожарно одеало 1.60/1.80м EN 1869
• Противопожарно одеало 1.50/1.50м тежък тип
ДЕНИ ФАЙЕР - Продукти - Спринклери, дюзи и аксесоари
Спринклери, дюзи и аксесоари
• Стандартно покритие
• Разширено покритие
• Жилищни спринклери
• Сухи спринклери
• Дренчери
• Водна мъгла
• Водна завеса
• Аксесоари
ДЕНИ ФАЙЕР - Продукти - Топлозащитни облекла и тъкани
Топлозащитни облекла и тъкани
• Топлозащитни ръкавици
• Топлозащитни мантии, престилки
• Топлозащитни дрехи
• Топлозащитни якета
• Топлозащитни панталони
• Топлозащитни гамаши
• Лицева топлозащита
• Топлозащитни тъкани
ДЕНИ ФАЙЕР - Продукти - Указателни знаци, табели и осветление
Указателни знаци, табели и осветление
ДЕНИ ФАЙЕР - Продукти - Фитинги и връзки за водни инсталации
Фитинги и връзки за водни инсталации
• Стандартен гъвкав куплунг
• Стандартен неогъваем куплунг
• Гъвкав куплунг, висока мощност
• Неогъваем куплунг, висока мощност
• Редуциращ куплунг
• Фланшови накрайници
• Т-клампа с валцован отвор
• Т-клампа с резбован отвор
• Т-клампа
• 90 коляно
• 45 коляно
• 11.25 коляно
• 90 коляно къс радиус
• Редуциращ тройник
• Редуциращ тройник BSP разклонение
• Концентричен намалител
• Ексцентричен намалител
• Тапа
• Тапа с 1,5 или 2 дренаж
• Равен кръст
• Гъвкава връзка
• Фланшов накрайник
• Хидрантен тройник
• Валцовани нипели
• Неръждаем неогъваем куплунг
• Неръждаем гъвкав куплунг
 


Открийте ни в Google+