text to image
бул. Царица Йоанна, ж.к. Люлин-3, бл.387, ет.6, офис 24
София,
България
23.2678131
42.7126062
UserLikes
Име: ФЛАМТЕХ
Адрес: София, бул. Царица Йоанна, ж.к. Люлин-3, бл.387, ет.6, офис 24
Телефони: text to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://www.flametech-bg.com
E-mail: text to image
Отрасъл: Противопожарни изделия и оборудване
Дейност:

Осигуряване на пожарната безопасност на сгради

Ключови думи: naf s 125, hfc 125, naf s 227, hfc 227ea, наф с 125

Услуги

ФЛАМТЕХ - Услуги - Продукти
Продукти

• Пожарогасителни инсталации - газови, спринклерни, прахови
• Пожароизвестителни инсталации- конвенционални и адресуеми
• Пожарогасители - всички видове, включително и висящи
• Огнезащитни покрития
• Пожарни врати
• Пожарни касети
• Шлангове
• Струйници
• Хидранти
• Вътрешни противопожарни кранове
• КСК
• Вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина /димни люкове/
• Противопожарни одеяла
• Лични предпазни средсва
• Други

Сподели във Facebook 
Открийте ни в Google+