text to image
бул. Царица Йоанна, ж.к. Люлин-3, бл.387, ет.6, офис 24
София,
България
23.2678131
42.7126062
UserLikes
Име: ФЛАМТЕХ
Адрес: София, бул. Царица Йоанна, ж.к. Люлин-3, бл.387, ет.6, офис 24
Телефони: text to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://www.flametech-bg.com
E-mail: text to image
Отрасъл: Противопожарни изделия и оборудване
Дейност:

Осигуряване на пожарната безопасност на сгради

Ключови думи: naf s 125, hfc 125, naf s 227, hfc 227ea, наф с 125

Услуги

ФЛАМТЕХ - Услуги - Проектиране, монтаж и сервизно обслужване:
Проектиране, монтаж и сервизно обслужване:

• пожарогасителни инсталации с чисти агенти NAF S 125® (HFC-125) и NAF S 227® (HFC-227ea);
• спринклерни пожарогасителни инсталации;
• инсталации за разпръскване на вода - водни завеси;
• пожарогасителни инсталации с прах;
• пожарогасителни инсталации с пяна;
• инсталации с вътрешни пожарни кранове;
• пожароизвестителни инстлалации.

Сподели във Facebook 
Открийте ни в Google+