ГАМА - ЛEКПРОМ

ГАМА - ЛEКПРОМ

ул. Моравча №2, старо наименование Петър Щърбанов №2
София,
България
23.3342486
42.7217831
UserLikes
Име: ГАМА - ЛEКПРОМ
Адрес: София, ул. Моравча №2, старо наименование Петър Щърбанов №2
Телефони: text to imagetext to imagetext to image
Факс: text to image
E-mail: text to image
Отрасъл: Противопожарни изделия и оборудване
Дейност:

Противопожарна техника

Ключови думи: пожарогасители, пожароизвестителни системи, пожарогасителни инсталации, пожарна безопасност, противопожарна техника

Продукти

 • 04. Изготвяне на документи за организиране пожарна безопасност


  Изготвяне на документи за организиране пожарна безопасност, съгласно наредба I – 209/ 22.11.2004

  a) 1. Правилата (инструкциите) за осигуряване на ПАБ на територията на обекта, в това число цехове, помещения, технологични линии и съоръжения, инсталации и др.;
  b) плановете за действие на личния състав за гасене на пожари и ликвидиране на аварии;
  c) Плановете за осигуряване на ПАБ при ремонти, реконструкции и преоборудване в обектите;
  d) Плановете за евакуация при пожар или авария на личния състав и пребиваващите в обекта лица.

 

Открийте ни в Google+