СПОНД - ДИМООТВЕЖДАНЕ - ДИМНИ ЛЮКОВЕ

СПОНД - ДИМООТВЕЖДАНЕ - ДИМНИ ЛЮКОВЕ

ул. Обзор 7
Благоевград ,
България
23.080307
42.0145375
UserLikes
Име: СПОНД - ДИМООТВЕЖДАНЕ - ДИМНИ ЛЮКОВЕ
Адрес: Благоевград , ул. Обзор 7
Телефони: text to imagetext to imagetext to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://spondbg.net
E-mail: text to image
Отрасъл: Противопожарни изделия и оборудване
Дейност:

Пожароохранителна и надзорна дейност

Ключови думи: пожароохранителна дейност, противопожарна защита, надзорна дейност, пожарозащита, съоръжения

За нас

СПОНД ЕООД - СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОЖАРООХРАНИТЕЛНА И НАДЗОРНА ДЕЙНОСТ


СПОНД ЕООД – Благоевград е търговско дружество от водещи фирми с дългогодишен опит в осъществяването на комплексна противопожарна защита.


Дейностите на дружеството обхващат целия процес на пожарозащита.
• Проучване на противопожарното състояние на обекти
• Консултации при прилагането на действащите експлоатационни и строителни противопожарни нормативи
• Проектиране пожарозащита на конструкции, сгради, съоръжения и инсталации, на пожароизвестителни и аварийни инсталации
• Противопожарно обследване на обекти на територията на цялата страна
• Предлагане и провеждане на мерки за отстраняване причините за пожари
• Създаване на организация по пожарна и аварийна безопасност
• Провеждане на инструктажи и обучения
• Изготвяне на пожаротехнически експертизи
• Юридическа консултация по всички въпроси, касаещи ПАБ
• Представителство пред органите на НСПБЗН от името на възложителя
• Информационно обслужване по въпроси, касаещи ПАБ
• Абонаментна подръжка на пожарогасители, на пожароизвестителни, пожарогасителни и аварийни инсталации, пожароустойчиви врати, противопожарни и димни клапи, огнезащитни състави и др.
• Доставки на противопожарно оборудване, защитно облекло, индувидуални средства за защита, знаци, табели, противопожарни врати, противопожарни и димни клапи, огнезащитни състави и др.
• Изпълнение на пожарогасителни, пожароизвестителни, аварийни и евакуационни системи и инсталации, системи за видеонаблюдение, достъп и контрол и др.
• Сервиз и изпитания на противопожарни уреди, съоръжения и инсталации
• Съгласуване на изделия, съоръжения, инсталации, и др. с органите НСПБЗН

 

Открийте ни в Google+