бул. Никола Петков 50
София,
България
23.24927
42.6729236
UserLikes
Име:

БГ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Адрес: София, бул. Никола Петков 50
Телефони: text to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://www.bgpojarna.com
E-mail: text to image
Отрасъл: Противопожарни изделия и оборудване
Дейност:

Пожарна безопасност

Ключови думи: пожарна безопасност, пожарогасител, пожарогасители, пожарозащита, пожарни касети
  • catalog.bg
  • БГ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Продукти


Галерия


БГ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ БГ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ БГ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ


Виж на картата

Сподели във Facebook


За нас

БГ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ЕООД е лицензирана по наредба № I3 - 2815 от 7 ноември 2011г. на ГД ПБЗН - МВР. Фирмата извършва противопожарно обезопасяване на обекти и експлоатация на противопожарни уреди и съоръжения, като сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители и поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове.


БГ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ЕООД ИЗВЪРШВА:
• Консултации по създаване на организация за осигуряване на ПБ (пожарната безопасност) и за поддържане на техническото състояние на обектите в съответствие с валидните към даден момент строителни книжа, нормативни актове и технически спецификации;
- Проучване и съдействие за отстраняване на потенциалните рискове, причини и условия за възникване и разпространение на пожари;
- Разработване на вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на ПБ на територията на обектите и осъществяване на контрол за спазването им;
- Създаване на условия за безопасна евакуация на хора и материални ценности при пожари и аварии;


• Организация на пожарната безопасност на обектите по НАРЕДБА № Iз-2377 ОТ 15 септември 2011 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ:
- Създава досие на обекта, съдържащо съответните документи по пожарна безопасност /ПБ/.
- Разработва правила (инструкции) за осигуряване на ПБ на територията на обекта.
- Разработва планове за действие на личния състав за гасене на пожари, включително реда за аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяване, топлоснабдяване, електрозахранване и др.
- Изготвя планове за осигуряване на пожарната безопасност при ремонти и реконструкции в обекта.
- Разработва схеми и планове за евакуация на работещите и пребиваващите в обекта лица при пожар или авария.
- Изготвя съвместно с ръководителите на обектите заповедите по ПБ
- Организира периодично учебна евакуация и практическо проиграване на плановете за действие на персонала при ликвидиране на пожари и производствени аварии.
- Организира и контролира пожаробезопасното извършване на огневи работи на територията на обекта.
- Организира и провежда противопожарна подготовка и инструктаж на работниците и служителите от фирмата и съдейства при изпълнение предписанията на органите по пожарна и аварийна безопасност.


• Пожарозащита, проектиране и изпълнение на огнезащита на дървени и метални конструкции.


Фирмата извършва продажба на огнезащитни състави и проектиране и изпълнение на огнезащита с  пожарозащитни продукти за стоманени конструкции, дървесина, текстил. Изработва и проекти за огнезащита.


• Проектиране и изграждане на пожарогасителни /ПГС/ и пожароизвестителни системи /ПИС/.
• Изработка на проекти по част пожарна безопасност.

 
Открийте ни в Google+